Jij denkt dat ik voor je koffie kom. Maar ik kom voor je lepeltje. Lepeltje lepeltje

vrijdag 6 februari 2015

Pijnappeltje voor de dorst


De pijnappel nemen van de top
Aanvang restauratie van de Sint Lambertusbasiliek
Een hoogtepunt
Dat je elke burgervader gunt

Met het heilig appeltje voor de dorst
Wordt een punt gezet achter puin en pijn
Pleisters op het huis van innerlijke vrede
Vandaag werd vast geglimlacht naar beneden

Om mijn Overijssel poëtisch motortje aan te jagen in het kader van mijn fijne nominatie tot Dichter bij Overijssel, zal ik komende tijd me inzetten om tot gedichten te komen met een relatie met Overijssels nieuws of elementen. Tone of voice, woorden vinden, passend in deze mooie nieuwe puzzel. Al zoekend naar aanknopingspunten, trof ik dit bericht bij RTV Oost:


De komende maanden krijgen de spits en toren een veiliger verankering en wordt het voegwerk van de voorgevel vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden worden ook door vocht en vorst aangetaste stenen vervangen door nieuwe, speciaal op kleur en formaat gebakken stenen.

Zo wordt zeventig jaar na de bevrijding ook de laatste oorlogsschade gerepareerd. De bombardementen op Hengelo hebben plaatselijk in de toren het verband tussen binnen– en buitenmuur aangetast. Hoewel dit na de oorlog werd gerepareerd, worden binnen– en buitenmuren nu extra verankerd.

Met de restauratie is een bedrag gemoeid van 850.000 euro. Ruim 500.000 euro wordt bijgedragen door de provincie Overijssel, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Hengelo. Het resterende gedeelte wordt bijeengebracht door parochie De Goede Herder en de Stichting Restauratie Sint Lambertuskerk.

Geen opmerkingen: