Jij denkt dat ik voor je koffie kom. Maar ik kom voor je lepeltje. Lepeltje lepeltje

woensdag 10 maart 2010

In de pers...

DEVENTER De voorbereidingen voor de Deventer Boekenweek zijn in volle gang. Tijdens de boekentiendaagse (10 tot en met 20 maart) neemt het ZondagBoekenfestival op 14 maart in de Deventer Schouwburg een speciale plaats in. De werkgroep, bestaande uit coördinator Ingrid van Bergenhenegouwen, Aloys Alma (Schouwburg), Corrie Folkersma (Bibliotheek) en Lilian Vos (Leeuwenkuil/ Kunstcircuit), heeft een interessante middag in petto.
Het is dit jaar de derde keer dat het ZondagBoekenfestival wordt gehouden. ,,In april vorig jaar, dus vlak na de Deventer Boekenweek 2009, zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor de week van 2010. Het is een hele leuke klus om te doen, maar ook intensief. In het begin vergaderen we eens per twee maanden, maar naarmate de Boekenweek dichterbij komt, zitten we veel vaker bij elkaar. Het ZondagBoekenfestival is vooral een kwestie van veel regelwerk. Zo moeten er bijvoorbeeld schrijvers geboekt worden. Aangezien de bibliotheek diverse contacten onderhoudt met schrijvers en hun impresariaten, ligt hier een duidelijke taak voor Corrie. Zo heeft ieder werkgroeplid een eigen netwerk. Aloys legt de data voor het zondagmiddagspektakel in de schouwburg al lang van te voren vast en regelt diverse facilitaire zaken binnen de Schouwburg. Lilian betrekt vooral vrijwilligers en mensen uit de wereld van de amateurkunsten bij het festival, zoals vorig jaar het geval was toen de Fanfare uit Lettele optrad samen met het theatergroep Beu. “We zijn een werkgroep die voortkomt uit het deelnemersoverleg van de Deventer Boekenweek. Bijna alle culturele instellingen doen mee aan de Boekenweek.”
Thema van de Boekenweek en dus ook van het ZondagBoekenfestival, is Jong zijn. Dit thema is landelijk vastgesteld. De werkgroep heeft de komst van een aantal schrijvers geregeld die tijdens hun lezing zullen ingaan op dit thema. Naast Connie Palmen zijn dat 'dichter des vaderlands' Ramsey Nasr, Dimitri Verhulst en Thomas Rosenboom. Het publiek wordt bij de ingang verwelkomd door fluisterdichteres Mariska de Groot, die op oorhoogte gedichten influistert. En omdat ze zelf vrij klein van stuk is, doet ze dat gedeeltelijk staand op een trapje… Verder staan een optreden van DSK Trio, een talkshow onder leiding van Alied van der Meer en een boeken- en antiquarenmarkt op het programma.
De werkgroep heeft een aantal bekende Deventenaren gevraagd jeugdfotos toe te sturen. Deze worden aan de muur gehangen waarna het publiek mag raden welke naam er bij hoort. Wie de meeste bekende Deventenaren goed heeft geraden, wint een boekenbon. De werkgroepleden verwachten een interessante middag. ,,De schrijvers zijn in het hele gebouw aanwezig en signeren.

De gezamenlijke afsluiting van het ZondagBoekenfestival wordt gehouden in de grote zaal met een optreden van De Kift. Dat is een spektakel: swingende muziek, mooie Nederlandse teksten en gedichten. Leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum zullen gedichten voordragen, leerlingen van de muziekschool zullen meespelen. De decors en de aankleding van de zaal worden verzorgd door leerlingen van de locatie Arkelstein van het Etty Hillesum Lyceum.

Geen opmerkingen: